Program - Kartuskie Biegi Uliczne 2019

KARTUSKIE BIEGI ULICZNE

KARTUZY, 27.04.2019

Programy minutowe

 

Gospodarzami imprezy są: Gmina Kartuzy (współorganizator), oraz Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej (organizator)

Patronat nad wydarzeniem objęli: Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Mieczysław Grzegorz Gołuński

 

Biuro, depozyt, przebieralnie, natryski:  Kartuskie Centrum Kultury, ul. Klasztorna

 

8:30 – OTWARCIE BIURA BIEGU

odbiór  numerów startowych, chipów, bezpłatna kawiarenka, depozyt, szatnie

Miejsce:  Kartuskie Centrum Kultury, ul. Klasztorna

 

 

10:40 – PRZEJŚCIE NA START PÓŁMARATONU ORAZ BIEGU NA 10 KM

Miejsce:  Orlik, ul. Chmieleńska

 

11:00 – START PÓŁMARATONU ORAZ BIEGU NA 10 KM

Miejsce:  Orlik, ul. Chmieleńska

 

11:30-15:30 – BEZPŁATNE MASAŻE SPORTOWE DLA UCZESTNIKÓW

Miejsce:  Kartuskie Centrum Kultury, ul. Klasztorna

 

12:00 – WYDAWANIE POCZĘSTUNKU NA PODSTAWIE TALONY

Miejsce:  Plac Solidarności

 

13:30 – BIEG PRZEDSZKOLAKA / BEZPŁATNY / BEZ ZAPISÓW (100 METRÓW)

symboliczny medal dla wszystkich zawodników. Zbiórka przy czerwonej bramie z napisem  START/META

Miejsce:  Plac Solidarności

 

13:40 – BIEG DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH / BEZPŁATNY BEZ ZAPISÓW  (1600 METRÓW)

dla wszystkich chętnych, osoby niepełnoletnie winny mieć zgodę opiekuna prawnego – osoby które ukończą bieg otrzymają symboliczny medal. Zbiórka przy czerwonej bramie z napisem  START/META

Miejsce:  Plac Solidarności

 

14:00 – START CYKLU MAŁE KASZUBY BIEGAJĄ

Miejsce:  Plac Solidarności

 

14:00 / DYSTANS: 400 METRÓW

D2011 I MŁ.

D2010

D2009

CH2011 I MŁ.

CH2010

CH2009

14:20 / DYSTANS: 800 METRÓW

D2008

D2007

D2006

CH2008

CH2007

CH2006

14:40 / DYSTANS: 1200 METRÓW

D2005-2004

CH2005-2004

 

14:30 – DEKORACJA PÓŁMARATONU I BIEGU NA 10 KM

Losowanie nagród, wręczenie pucharów i nagród dla najlepszych

Miejsce: Plac Solidarności, scena główna

 

15:10 - DEKORACJA CYKLU MAŁE KASZUBY BIEGAJĄ

Miejsce: Plac Solidarności, scena główna